Vítejte na CyQUAL
Národní kvalifikační rámec v kyberbezpečnosti

Rámec klasifikuje jednotlivé kvalifikace a profesní role pracovníků v oblasti kyberbezpečnosti, popisuje jejich požadované vzdělání, schopnosti a dovednosti a slouží jako jednotný podklad pro rozvoj kapacit v této oblasti v ČR.

Verze dat: 1.2.0